PC用壁紙

川瀬巴水 大森海岸 Kawase Hasui - Tokyo 20 kei omori kaigan 1920x1080

Kawase Hasui – Tokyo 20 kei omori kaigan 1920×1080

iPad用壁紙

川瀬巴水 大森海岸 Kawase Hasui - Tokyo 20 kei omori kaigan 2732x2048

Kawase Hasui – Tokyo 20 kei omori kaigan 2732×2048

スマホ用壁紙(iphone, android, windows phoneなど)

川瀬巴水 大森海岸 Kawase Hasui - Tokyo 20 kei omori kaigan 1080x1920

Kawase Hasui – Tokyo 20 kei omori kaigan 1080×1920